DR. PELİN KOHN ÖZGEÇMİŞ

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans programını burslu olarak tamamlamıştır. Yükseklisans sırasında Fulbright Bursu ile Amerika’da bulunan eğitim kurumlarını incelemiş ve bu kurumlarda çalışmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi Ve Planlama alanında doktorasını tamamlamıştır. İş hayatına Bilkent Okullarında eğitim alanında çalışarak başlamış, daha sonra İzgörenakademi’de sosyal sorumluluk proje yöneticisi, eğitmen, danışman ve yönetici koçu olarak çalışmıştır. 2014 yılında Pelin Kohn Eğitim Danışmanlık ve Koçluk firmasını kurmuştur.

2001 yılından bu yana farklı sektörlere yönelik eğitim programları tasarlamış ve uygulamıştır.  Türkiye Eğitim Gönülleri, Değişim Liderleri Derneği, Amerika Değişim Programları Mezunları Derneği, Bloomington Soroptimist ve Jaycees gibi yurtdışı ve yurtiçinde toplumsal gelişime yönelik çalışan sivil toplum kuruluşlarında eğitmenlik, yönetim kurulu başkanlığı ve sistem geliştirme alanlarında danışmanlık çalışmaları yürütmüştür.

Amerika’da bulunduğu 2011-2012 yılları arasında Heartland Üniversitesi’nin, bir yıl süren liderlik programını tamamlamıştır. Bu liderlik programı sayesinde hem yurtdışındaki eğitim alanında yapılan uygulamaları yerinde görme hem de farklı iş yapış yöntemlerini öğrenme fırsatına sahip olmuş; ve Türkiye’deki iş hayatında yaşanan gelişmeler ile farklı bir kültürün iş hayatında yaşanan gelişmelerini karşılaştırma imkanı yakalamıştır.

Sunum Teknikleri, Takım İçi İletişim, Eğitimcinin Eğitimi, Yöneticiler için Koçluk Becerileri alanında eğitim programlarını koçluk bakış açısını temel alarak hem İngilizce hem de Türkçe olarak hazırlayıp, uygulamaktadır. Bireysel ve kurumsal olarak yürüttüğü danışmanlık ve koçluk programlarını yine aynı şekilde İngilizce ve Türkçe olarak yürütmektedir.  Halen İhsan Doğramacı Bilkent Üniversite’sinde yarı-zamanlı öğretim üyesi olan, Pelin Kohn, aynı zamanda ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) üyesi olarak koçluk alanında faaliyetlerine devam etmektedir.